087-33240597
  09300033093
  • که می توانید به صورت منطقه ای و شهری پیامک ارسال کنید
  • که می توانید با کمترین هزینه بهترین امکانات را تجربه کنید
  • که می توانید به همه یا بخشی از شماره های فعال کشور پیامک بزنید
  • که می توانید فروش خود را با تبلیغات پیامکی چند برابر کنید

خدماتی نمودن خطهای ارسال پیام کوتاه جهت ارسال به لیست سیاه مخابراتی


به اطلاع کاربران گرامی می رساند، شرایط جدید خدماتی سازی شماره ها به شرح زیر می باشد:
1- ارسال و تکمیل فایل تعهد نامه در صفحه اول سایت T99.ir جهت خدماتی سازی با سربرگ رسمی و مهمور به مهر سازمان یا شرکت مربوطه.
2-شرح دقیق کاربرد شماره به صورت شفاف و واضح.
3- ارسال فایل مشترکین با فرمت exel یا txt .
درخواست های خود را به ایمیل smsanboh@yahoo.com ارسال نمایید. توجه نمایید عنوان ایمیل شماره مجازی مورد نظر باشد.

جهت هماهنگی نهایی با 09300033093 تماس بگیرید.

دانلود فایل تعهد نامه