087-33240597
  09300033093
  • که می توانید به صورت منطقه ای و شهری پیامک ارسال کنید
  • که می توانید با کمترین هزینه بهترین امکانات را تجربه کنید
  • که می توانید به همه یا بخشی از شماره های فعال کشور پیامک بزنید
  • که می توانید فروش خود را با تبلیغات پیامکی چند برابر کنید

شماره حساب


فرایند خرید بصورت آنلاین

1-خرید پنل کاربری : با انتخاب پنل کاربری مطابق نیاز به امکانات شما میتوانید هزینه آن را از طریق لینک پرداخت آنلاین  پرداخت نموده و پس از ثبت نام آنلاین و ارسال مدارک درخواستی و اخذ تائیدیه آنها از طریق ما نسبت به اخذ کد کاربری و رمز عبوراقدام و وارد پنل کاربری شوید ، پس از ورود به قسمت کاربری  در صورت تمایل و اعتماد به ما در خصوص خرید شارژ بصورت آنلاین میتوانید وارد محیط کاربری شوید و از امکانات سامانه استفاده نمائید و جهت شارژ پنل کاربری به دو صورت میتوانید اقدام فرمائید  روش اول در محیط کاربری با کلیک بر روی +دکمه اعتبار از قسمت سمت راست فوقانی بصورت آنلاین مطابق تعرفه های تعیین شده نسبت به شارژ پنل کاربری خرید آنلاین انجام دهید یا با واریز مبلغ به شماره حساب اعلامی نسبت به شارژسامانه اقدام نمائید.

لینکهای ارتباطی در خصوص ثبت نام آنلاین و پرداخت آنلاین :  در خصوص لینک ثبت نام آنلاین به دو صورت در اختیار مشتری محترم بسته به نیاز قرار دارد گزینه اول در ثبت نام آنلاین مرحله چاپ فاکتور دارد و بسته به نیاز مشتری در لینک ثبت نام آنلاین فقط مشخصات برای ما ارسال میشود

لینک پرداخت آنلاین

لینک ثبت نام آنلاین با قابلیت صدور فاکتور

 

لینک ثبت نام آنلاین بدون صدور فاکتور آنلاین مخصوص مراجعه حضوری                        

فاکتور بصورت حضوری تقدیم  میشود یا از طریق پست ارسال میشود .(با هماهنگی تلفنی)